Specializarile Cabinetului

Dreptul corporatist si comercial.

Avocatul corporatist are un act de misiune aparte, dat de complexitatea si celeritatea raporturilor comerciale pentru fiecare problema aparuta in activitatea unei societati comerciale. Cadrul normativ in care Cabinetul nostru raspunde necesitatilor juridice ale societatilor comerciale se supune inainte de toate Legii societatilor comerciale nr. 31/1990.
Cabinetul se concentreaza pe identificarea solutiilor in transarea disputelor judiciare, prin realizarea de documentatii extensive si prin studierea in ansamblu a institutiilor de drept relevante, cu aplicabilitate pe fiecare caz in parte.

In contextul modificarilor legislative din ultimii ani, culminand cu abrogarea Codului comercial si in raport de noile transformari si cerinte socio-politice si economice din Romania, Cabinetul si-a adaptat activitatea in sensul aprofundarii tuturor normelor legale in vigoare in materie de comert.

In domeniul corporatist si comercial, Cabinetul acopera necesitatile clientilor prin acordarea de consultanta si asistenta juridica in autorizarea functionarii societatilor, efectuarea formalitatilor prevazute de lege in fata Oficiului Registrului Comertului si autoritatilor competente, conceperea si implementarea unor scheme de afaceri cu elemente de drept international privat, de dreptul comertului international si drept corporatist, modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale si reprezentare in instanta.

Contracte speciale.

Teoria generala a obligatiilor, sursa regulilor generale si abstracte de intocmire si executare a contractelor si contractul individual care fixeaza concret legatura dintre doua sau mai multe persoane, sunt interdependent conexate prin materia contractelor speciale.

In aceasta materie Cabinetul urmareste cu atentie reglementarile legale adoptate la nivelul Uniunii Europene, fiind preocupat de evolutia legislativa care urmareste un cadru comun de referinta la rang continental.
Largirea sferei contractelor speciale s-a aflat printre obiectivele Noului Cod civil unde, prin renuntarea la dualismul Cod civil – Cod comercial, s-a urmarit incorporarea cadrului legislativ al raporturilor de drept privat intr-un singur cod, inclusiv cu privire la raporturile considerate pana acum drept apanajul exclusiv al comerciantilor.

Cabinetul si-a propus si asigura aplicarea regulilor generale privind validitatea contractelor dar si respectarea principiilor aferente interpretarii clauzelor din conventii (forta obligatorie, relativitatea efectelor).
O atentie aparte este acordata principiului egalitatii partilor in contracte si executarii clauzelor cu buna-credinta si in strictul respect al legii. In acest context, clientii Cabinetul beneficiaza de asistenta la intocmirea contractelor cadru aplicabile diverselor activitati de comert, dar si de consultanta in analiza contractelor propuse spre semnare de partenerii comerciali.

Fuziuni si achizitii.

Cabinetul ofera servicii specializate in procedurile de fuziune si achizitii.

Gama de servicii include:

 • infiinţarea şi desfiinţarea de entităţi;
 • gestionarea formei juridice a organizaţiei;
 • schimbarea formei de organizare;
 • reglementarea şi structura organelor de conducere şi administrare;
 • intocmirea documentaţiei necesare pentru incheierea şi derularea tranzacţiilor;
 • elaborarea hotararilor corporatiste;
 • acorduri de confidentialitate; etc.

Dreptul societar s-a conturat ca principala ramura de activitate a Cabinetului de-a lungul a 10 ani de colaborare neintrerupta cu societati comerciale multinationale, experienta dobandita, conformarea la standardele impuse de clienti cu acoperire globala permitand avocatilor si colaboratorilor din cadrul Cabinetului furnizarea de servicii de specialitate in: asigurarea fondului legal pentru demararea unei afaceri, desfasurarea activitatilor specifice, consultanta in perspectiva dezvoltarii, precum şi chestiuni generale derivate din activităţile operaţionale curente ale societatilor.

Pentru atingerea obiectivelor de performanta in acest domenniu, avocatii Cabinetului colaboreaza indeaproape cu specialisti in management, finante, contabilitate etc., clientii beneficiind de solutii clare si conforme cerintelor legislative nationale si transfrontaliere.

Dreptul muncii.

Cabinetul este specializat in servicii complexe de asistenta si reprezentare, in principal pentru angajatori dar si pentru angajati, in materia contractelor individuale si colective de munca, in domeniul concedierilor individuale si colective, a masurilor de protectie sociala, dialogului social precum si in litigiile nascute din interpretarea si aplicarea clauzelor din contractele de munca.

Ce anume presupun serviciile in domeniul relatiilor de munca:

 • redactarea şi modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, regulamente interne si regulamente de organizare si functionare, fise de post, etc;
 • elaborarea si redactarea de ordine, decizii, etc.;
 • elaborarea si redactarea de opinii legale, acorduri de mediere;
 • reprezentarea societatilor in fata diferitelor autoritati ale statului: ITM, AJOFM, Garda Financiara si altele;
 • asistenţă juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
 • reprezentare in litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator, dar si contestarea deciziilor de sanctionare emise de angajati;
 • asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca atat pentru angajatori, cat si pentru angajati.

O atentie aparte o acordam Legii dialogului social nr. 62/2011 si aceasta in contextul in care dialogul social a devenit o parte importanta a pietei muncii la nivel European.
Cabinetul isi concentreaza eforturile pentru implementarea in relatia angajator – salariat a principiilor dialogului social, potrivit structurii elaborate la nivelul UE care presupune aplicarea acestor principii in mai multe domenii si politici care contin atributii si responsabilitati definite precis pentru partenerii sociali.

Insolventa.

Analizand perspectivele din prezent ale institutiei insolventei, se observa preocuparea pentru implementarea unor reglementari cu caracter general, care sa raspunda noilor provocari aparute ulterior adoptarii Noului Cod civil si a Noului Cod de procedura civila.
Cabinetul urmareste cu atentie evolutia legislativa si in raport cu adoptarea Codului insolventei. Atentia se concentreaza asupra modului in care reglementarile cauta eficientizarea cooperarii intre judecatorul sindic si practicienii in insolventa, dar si asupra rolului de “mediator” al avocatului in aceste raporturi.

Oferta pentru clientii nostri in acest domeniu are la baza, printre altele, identificarea zonelor cu potential real de restructurare in conditii de profitabilitate pentru debitori, conceperea cererilor pentru deschiderea procedurii de insolventa, a cererilor de inscriere la masa credala, pentru creditori.

Serviciile includ si asistenta pentru anularea actelor frauduloase, participarea la sedintele comitetelor creditorilor, solutii in raport de concluziile acestor sedinte.
Stam la dispozitia clientilor indifirent de pozitia lor in procedura insolventei, fie ca acestia sunt debitori, creditori, administratori judiciari sau parti colaterale in proces, pe intreaga durata a procedurii insolventei, reorganizarii, lichidarii, restructurarii, sau falimentului.

Procedura insolventei ne obliga sa ne asumam rolul de a veghea in permanenta pretentiile clientului, modul in care lichidatorii si administratorii judiciari manageriaza derularea procedurii si felul in care judecatorul sindic arbitreaza in conditii de legalitate interesele tuturor partilor participante.

Arbitrajul.

In materia politicilor contractuale ale clientilor, Cabinetul si-a asumat pozitia introducerii, pe baza de negociere, ca element de baza al contractelor cadru, clauza compromisorie prin care orice litigiu decurgând din sau în legatura cu contractul, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiintarea lui, sa se solutioneze prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Astfel ca, in masura in care partile contractante au fost de acord cu propunerea noastra, contractele au fost semnate incluzand si clauza arbitrala, ca mod de reglementare a eventualelor raporturi litigioase dintre ele.

Logica pozitiei Cabinetului in aceasta privinta vizeaza suplimentarea cadrului litigios cu deferirea disputelor unei jurisdictii alternative avand caracter privat.
De notat ca a opta pentru arbitraj in conditiile descrise mai sus, nu exclude in niciun fel cenzura instantelor de drept comun asupra raporturilor contractuale si litigioase dintre parti, intrucat hotararea arbitrala este supusa controlului judiciar dat de actiunea in anulare, de competenta instantelor statale.
Am avut in considerare in special componenta listei de arbitri a Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care abunda de specialisti in drept cu experienta si merite recunoscute international.
Or, cererile de instanta adresate unor maestrii ai dreptului, care urmeaza sa se pronunte asupra unor solutii de caz, sub cenzura ulterioara a magistratului investit de stat cu solutionarea definitiva a spetei, pot aduce numai rezultate benefice in urmarirea scopului final al transarii disputelor dintre partile contractante, acela al aflarii adevarului si al pronuntarii unor solutii conforme lui.

Acest mod de lucru a permis Cabinetul sa se specializeze de-a lungul timpului in procedura arbitrala, avocatii nostri fiind la curent cu toate noutatile in materie de arbitraj intern si international, clientii beneficiind de asistenta de cel mai inalt nivel in litigiile arbitrale.