Despre noi

Doru Bogdan si colaboratorii

Cabinetul de avocat Bogdan & Colaboratorii îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor confidenţialităţii, responsabilităţii, probităţii, demnităţii, respectării secretului profesional, loialităţii faţă de clienţi, oferind servicii competente în toate domeniile dreptului, asigurând clienţilor săi confort, comoditate, certitudine şi siguranţă.

Cabinetul funcţionează incepand cu data de 05.01.2004 sub forma Bogdan & Colaboratorii – Cabinet de avocat. Activitatea cabinetului este organizată şi coordonată de avocatul titular Doru Bogdan.

Conştiinţa profesională, experienţa şi perseverenţa echipei de avocaţi care activează în cadrul cabinetului, organizarea funcţională riguroasă, precum şi raporturile şi relaţiile permanente cu colaboratori externi (experţi, contabili, notari, executori judecătoreşti, traducători autorizaţi) garantează acordarea unei asistenţe complexe şi specializate, în toate domeniile dreptului.

Cabinetul este garantul respectării principiilor cuprinse în Statutul profesiei de avocat, Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Codul deontologic al avocaţilor din UE, aplicat şi în România, asigurând astfel rezolvarea eficientă şi competentă a tuturor problemelor de natură juridică cu care se confruntă clientul.

Activitatea cabinetului nostru cuprinde următoarele servicii juridice:

  • asigurarea legalităţii în îndeplinirea obiectului de activitate al clientului;
  • apărarea intereselor patrimoniale ale clientului;
  • apărarea şi reprezentarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoane fizice sau juridice române sau străine;
  • reprezentarea intereselor clientului în faţa instanşelor judecătoreşti, a organelor de cercetare penală, precum şi în faţa tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale.

Cabinetul asigură şi urmăreşte punerea în aplicare a reglementărilor în materie comercială a principiilor şi regulilor dreptului românesc comparat cu dreptul şi principiile Uniunii Europene.